Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията

От 19 до 23 януари 2015 г. в Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на 17 служители по сигурността на информацията (ССИ) от организационни единици на органи на изпълнителната власт и нейната местна администрация, органи на съдебната система, общини и фирми. Обучението беше открито от заместник-председателя на ДКСИ г-н Васил Ризов.

Съгласно програмата на курса лекторите запознаха обучаемите с основни теми от Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане. Обърнато беше специално внимание на функциите на ССИ. Проведоха се практически занятия по видовете сигурност на класифицираната информация. Разисквани бяха конкретни въпроси, свързани с дейността по защита на класифицираната информация.

В проведената анкета обучаемите споделиха своята удовлетвореност от курса, отличните си впечатления от преподавателския състав, материално-техническата база на Учебния център и цялостната организация на обучението.

Всички участници успешно издържаха теста за проверка на знанията и получиха удостоверения за завършено задължително първоначално  обучение.