Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се проведе текущо обучение по защита на класифицираната информация на завеждащи регистратури

От 17 до 19 февруари 2014 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе текущо обучение на 13 завеждащи регистратури за национална класифицирана информация.

Обучението се проведе по програма, включваща практически занятия по персонална, документална сигурност и служебна тайна, както и разискване на конкретни казуси свързани с дейността в организационните единици на обучаемите.

Всички участници получиха удостоверения за завършено текущо обучение, които им връчи председателят на ДКСИ г-н Борис Димитров.