Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе функционално обучение на ...

ДКСИ проведе функционално обучение на куриери, които пренасят документи и материали, съдържащи класифицирана информация

От 27 февруари до 1 март 2017 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в град Банкя се проведе курс за функционално обучение на 24 куриери, които пренасят документи и материали, съдържащи класифицирана информация.

Курсът се проведе по програма, включваща основните теми по защитата на класифицираната информация при пренос на документи и материали. Вниманието на обучаемите беше съсредоточено главно върху приемането, сортирането, описването, съхранението и предаването на материалите, както и оценката на рисковите фактори и анализа на риска при приемане, пренасяне и доставяне на материали, съдържащи класифицирана информация.

Всички участници преминаха заключителния тест за проверка на знанията и им бяха издадени удостоверения за преминато функционално обучение за куриери.