Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В учебния център на ДКСИ беше проведен ...

В учебния център на ДКСИ беше проведен семинар на тема: „Информация и разузнаване”

На 01 юни 2012 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в град Банкя  се проведе семинар за членове на ДКСИ и служители на ръководни длъжности в администрацията на Комисията на тема : „Информация и разузнаване”. Гост-лектор и водещ на семинара беше г-н Дейвид Уулстънхолм – дългогодишен служител в полицията и Националната криминална разузнавателна служба на Великобритания, притежаващ богат опит на съветник в страни-членки на Европейския съюз и  други държави. Той беше асистиран от Лъчезар Еленков – заместник-председател на Асоциацията на полицейските началници.

В семинара взеха участие и служители на ръководни и водещи експертни длъжности от Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция „Национална сигурност”, Националната разузнавателна служба и Служба „Военна информация”.

Семинарът беше открит от председателя на ДКСИ г-жа Цвета Маркова, която представи г-н Дейвид Уулстънхолм.

Участниците проявиха подчертан интерес към изложението на водещия и разгледаните от него основни въпроси на  работата с класифицирана и некласифицирана информация. Обсъдени бяха редица практически въпроси, свързани със защитата на класифицираната информация и работата с нея.

Според участниците семинарът е допринесъл за тяхната информираност относно добрата практика и чуждия опит и е бил в голяма степен полезен  във връзка с  работата им.