Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център в гр. Банкя ДКСИ проведе ...

В Учебния център в гр. Банкя ДКСИ проведе първоначално обучение в областта на защитата на класифицираната информация със служители по сигурността на информацията

От 20 до 24 февруари 2012г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията (ССИ) от областни и общински  администрации, органи  на съдебната система, държавни институции и фирми.

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ се спряха на основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗЗКИ).  Вниманието беше насочено към рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, видовете защити на класифицираната информация, проверките по прекия контрол и административно-наказателната отговорност по ЗЗКИ. С участниците се проведоха практически занятия по персонална и документална сигурност на класифицираната информация.

Голямата част от обучаемите - 88 % издържаха теста за проверка на знанията с оценка „отличен” , а останалите - с „добър”.

В проведената анкета обучаемите посочиха, че целите на програмата са изцяло постигнати. Тези от служителите по сигурността на информацията, които са работили по-дълго време в областта на защитата на класифицираната информация, дадоха особено висока оценка на практическото приложение на придобитите знания по ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

От страна на ДКСИ беше изразена готовност за оказване на помощ и съдействие при отправени запитвания по въпроси, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област.