Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено обучение на завеждащи регистратури ...

Проведено обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация в Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя

В своя Учебен център в гр. Банкя от 21 до 23 май 2012 г. Държавната комисия по сигурността на информацията проведе курс за обучение на 17 завеждащи регистратури за национална класифицирана информация.

Обучението се проведе по програма, включваща основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане. Лекторите от ДКСИ акцентираха на рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, понятие за организационна единица и разкриване на регистратури, система от органи в областта на защитата на класифицираната информация, контрола върху дейността по защита на класифицираната информация и административно-наказателната отговорност по ЗЗКИ. Вниманието на обучаемите беше концентрирано основно върху въпросите на документалната сигурност, като бяха  проведени практически занятия.

Голямата част от обучаемите - 76 % издържаха теста за проверка на знанията с оценка „отличен”, трима (18%) - с „добър” и само един - с ”удовлетворил”.

В проведената анкета  участниците изразиха мнение, че обучението е било полезно за тяхната работа.

От страна на обучителите беше изразена готовност за оказване на помощ и съдействие при отправени запитвания по въпроси, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област.