Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе тематично обучение по индустриална сигурност

На 21 май 2013г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе тематично обучение по индустриална сигурност на служители с достъп до класифицирана информация от Националния осигурителен институт, Столична община и Служба „Военна информация”. Обучението беше открито от заместник-председателя на ДКСИ господин Васил Ризов.

Съгласно програмата на обучението лекторът от ДКСИ Адриана Иванова запозна обучаемите с основните принципи на индустриалната сигурност, подготовката за сключване на договор, процедурите по избор на изпълнител и възлагане на договор, свързан с достъп до класифицирана информация, както реда и условията за издаване на удостоверение за сигурност. Проведоха се дискусии по конкретни казуси и практически занятия с обучаемите.

В проведената анкета, обучаемите споделиха, че обучението е напълно или до голяма степен полезно за тяхната работа.