Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се проведе текущо обучение по защита на класифицираната информация на завеждащи регистратури

От 19 до 21 май 2014 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе текущо обучение на 14 завеждащи регистратури за национална класифицирана информация от съдебната система.

Обучението се проведе по програма, включваща практически занятия по персонална, документална сигурност и служебна тайна, както и разискване на конкретни казуси свързани с дейността в организационните единици на обучаемите.

Всички участници получиха удостоверения за завършено текущо обучение, които им връчи началникът на отдел „Обучение и проучване” Огнян Аврамов.