Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията

От 17 до 21 септември 2012г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията (ССИ).

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ се спряха на основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗЗКИ).  Акцентът на обучението беше поставен върху рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, видовете защити на класифицираната информация, проверките по прекия контрол и административнонаказателната отговорност по ЗЗКИ. С участниците се проведоха практически занятия по персонална и документална сигурност на класифицираната информация.

В проведената анкета обучаемите регистрираха висока степен на удовлетвореност от преподавателския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението. Дадена бе висока оценка на практическото приложение на придобитите знания по ЗЗКИ и ППЗЗКИ.