Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе текущо обучение на служители по ...

ДКСИ проведе текущо обучение на служители по сигурността на информацията

От 22 до 24 юни 2015 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе курс за текущо обучение на 6 служители по сигурността на информацията от организационни единици на изпълнителната власт, съдебната власт и търговски дружества.

Началникът на отдел „Обучение и проучване” г-н Огнян Аврамов откри курса и беседва с участниците. Съгласно програмата на обучението лекторите и водещите практически занятия се спряха на основни теми, свързани с дейността на служителя по сигурността на информацията по видовете защита на класифицираната информация. Занятията по програмата се проведоха изцяло с практическа насоченост. Участниците в курса получиха отговори на всички зададени въпроси. Обсъдени бяха и конкретни казуси, възникнали в процеса на работа в представените организационни единици.