Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе първоначално обучение на ...

ДКСИ проведе първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация

От 19 до 22 февруари 2018 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в град Банкя се проведе курс за първоначално обучение на общо 19 завеждащи и заместник-завеждащи регистратури за национална класифицирана информация. Голяма част от обучаемите (15 човека) бяха от ОДМВР – Пловдив, останалите – от общини, орган на съдебната власт и търговско дружество.

Курсът се проведе по програма, включваща основните теми на обучението за работа с класифицирана информация и нейната защита. Вниманието на обучаемите беше съсредоточено главно върху документалната сигурност като основна област на тяхната дейност. С цел осигуряване на еднаква защита на класифицираната информация бяха проведени практически занятия, свързани с функционирането на регистратурите.

На всички участници в обучението са издадени удостоверения за преминато първоначално обучение по защита на класифицираната информация.