Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се проведе текущо обучение по защита на класифицираната информация на завеждащи регистратури

От 23 до 25 септември 2013 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе текущо обучение на 11 завеждащи регистратури за национална класифицирана информация.

Обучението беше открито от заместник-председателя на ДКСИ господин Васил Ризов и се проведе по програма, включваща практически занятия по персонална, документална сигурност и служебна тайна, както и разискване на конкретни казуси свързани с дейността в организационните единици на обучаемите.
 
В проведената анкета обучаемите споделиха удовлетвореността си от лекторския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението.

Всички участници получиха удостоверения за завършено текущо обучение, които им връчи председателят на ДКСИ господин Борис Димитров.