Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе текущо обучение на служители по сигурността на информацията

От 21 до 23 октомври 2013г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе текущо обучение на служители по сигурността на информацията (ССИ).

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ се спряха на основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗЗКИ), но с изцяло практическа насоченост. С участниците се проведоха дискусии по конкретни казуси, възникнали в процеса на работа в организационните им единици.

В проведената анкета и отделни разговори, обучаемите споделиха отличните си впечатления от преподавателския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението.

Всички участници получиха удостоверения за завършено текущо обучение, които им връчи председателят на ДКСИ г-н Борис Димитров.