Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе текущо обучение на служители по ...

ДКСИ проведе текущо обучение на служители по сигурността на информацията

От 21 до 23 май 2018 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе курс за текущо обучение на 16 служители по сигурността на информацията от организационни единици на изпълнителната власт, съдебната власт и търговски дружества.

Заместник-председателят на ДКСИ господин Иван Павлов откри курса и беседва с участниците.

Съгласно програмата на обучението лекторите и водещите практически занятия се спряха на основни теми, свързани с дейността на служителя по сигурността на информацията по видовете защита на класифицираната информация. Тъй като обучаемите са преминали първоначално обучение, занятията по програмата се проведоха изцяло с практическа насоченост.

Всички обучени получиха удостоверения за преминато текущо обучение.