Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе първоначално обучение на ...

ДКСИ проведе първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация

От 24 до 27 февруари 2014 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе първоначално обучение на 18 завеждащи регистратури за национална класифицирана информация.

Обучението се проведе по програма, включваща основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане. Вниманието на обучаемите беше концентрирано основно върху въпросите на документалната сигурност, като бяха  проведени и практически занятия.

Всички участници преминаха успешно изходящия тест за проверка на знанията и получиха удостоверения за първоначално обучение по ЗКИ, които им връчи заместник-председателят на ДКСИ господин Васил Ризов.

В заключителната дискусия обучаемите споделиха удовлетвореността си от лекторския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението.