Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията

От 21 до 25 март 2016 г. в Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на 12 служители по сигурността на информацията (ССИ) от организационни единици на органи на изпълнителната власт и нейната местна администрация, органи на съдебната власт, общини и търговски дружества.

Обучението беше открито от заместник-председателя на ДКСИ господин Васил Ризов. Съгласно програмата на курса лекторите запознаха обучаемите с основни теми по прилагането на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане. Обърнато беше специално внимание на функциите на ССИ. Проведоха се практически занятия по видовете сигурност на класифицираната информация. Разисквани бяха конкретни въпроси, свързани с дейността по защита на класифицираната информация.

Всички участници успешно преминаха изходящия тест и получиха удостоверения за преминато първоначално обучение по защита на класифицираната информация, които им връчи председателят на ДКСИ господин Борис Димитров.