Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията

От 20 до 24 април 2015 г. в Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на 25 служители по сигурността на информацията (ССИ) от организационни единици на органи на изпълнителната власт и нейната местна администрация, органи на съдебната система, общини и фирми.

Съгласно програмата на курса лекторите запознаха обучаемите с основни теми от Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане. Обърнато беше специално внимание на функциите на ССИ. Проведоха се практически занятия по видовете сигурност на класифицираната информация. Разисквани бяха конкретни въпроси, свързани с дейността по защита на класифицираната информация.

Всички участници успешно издържаха теста за проверка на знанията и им бяха издадени удостоверения за завършено задължително първоначално обучение.