Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе тематично обучение по документална и персонална сигурност на класифицираната информация и служебна тайна

От 25 до 27 ноември 2013г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе тематично обучение по документална и персонална сигурност на класифицираната информация и служебна тайна на служители от организационни единици с достъп до класифицирана информация. Обучението беше открито от началника на отдел “Обучение и проучване” Огнян Аврамов.

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ проведоха дискусии по конкретни казуси и практически занятия с обучаемите.
 
В проведената анкета обучаемите споделиха удовлетвореността си от преподавателския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението.

Всички участници получиха удостоверения за завършено тематично обучение, които им връчи директорът на дирекция “Вътрешна сигурност” и служител по сигурността на информацията на ДКСИ Димитър Гуцалски.