Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе обучение на служителите от администрацията на ДКСИ

На 25 октомври 2013г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе обучение на служителите от администрацията на Комисията по темите: „Пожарна безопасност ” с лектор Георги Талин - главен инспектор в ГД ”ПБЗН” и „Сигурност и анализ: преосмисляне ” с лектор Румен Гюров – експерт в ДКСИ.

Обучението беше открито от председателя на ДКСИ г-н Борис Димитров.

Съгласно програмата на обучението гл. инспектор Талин се спря на въпроси свързани с евакуацията на служителите от ДКСИ при пожар и действия на персонала за първоначално гасене.

В лекцията си Румен Гюров представи своето виждане по въпросите на националната сигурност.