Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията

От 26 до 30 ноември 2012г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на 18 служители по сигурността на информацията (ССИ).

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ се спряха на основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗЗКИ).  Акцентът на обучението беше поставен върху рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, видовете защити на класифицираната информация, проверките по прекия контрол и административнонаказателната отговорност по ЗЗКИ. С участниците се проведоха практически занятия по персонална и документална сигурност на класифицираната информация.

В разговор с председателят на ДКСИ г-н Борис Димитров и в проведената анкета обучаемите изразиха удовлетвореност от преподавателския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението.
 
Всички участници успешно приключиха курса и получиха удостоверения за завършено задължително първоначално обучение, които им връчи председателят на Комисията.