Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено текущо обучение на служители от ...

Проведено текущо обучение на служители от администрацията на ДКСИ на тема: „Обучение на обучители”

На 27 и 28 октомври 2011 г. в Учебния център на ДКСИ в град Банкя се проведе текущо обучение на служители от администрацията на ДКСИ на тема: „Обучение на обучители”.

Лектори на обучението бяха Цвета Маркова – председател на ДКСИ, Габриела Бакалова – съдебен администратор в Софийски Районен съд и Маргарита Стойчева – държавен експерт в Д”ФСДУСЧР” на ДКСИ.

По време на обучението бяха проведени ролеви игри и практически занятия. Те преминаха при голяма активност и подчертан интерес от страна на обучаемите служители.

В проведената анкета участниците изразиха мнение, че обучението е напълно или до голяма степен полезно за тяхната работа и единодушно посочиха, че  са усвоили съвременни методи и техники при провеждане на обучения.