Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация

От 27 до 30 май 2013г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе първоначално обучение на 35 завеждащи регистратури за национална класифицирана информация.

Обучението беше открито от заместник-председателя на ДКСИ г-н Васил Ризов и се проведе по програма, включваща основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане. Вниманието на обучаемите беше концентрирано основно върху въпросите на документалната сигурност, като бяха  проведени и практически занятия.

В проведената анкета, както и по време на заключителната дискусия, обучаемите споделиха удовлетвореността си от преподавателския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението.
 
Всички участници успешно приключиха курса и получиха удостоверения за завършено първоначално обучение, които им връчи председателят на ДКСИ г-н Борис Димитров.