Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведeно обучение на тема „Новият Закон за ...

Проведeно обучение на тема „Новият Закон за обществените поръчки“ за администрацията на ДКСИ

На 27 юни 2016 г. в сградата на Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) гр. Банкя, се проведе обучение за служители от администрацията на ДКСИ. Обучението бе на тема „Новият Закон за обществените поръчки“, който влезе в сила на 15 април 2016 г.

Като лектор бе поканена Мариана Кацарова, която през последните години се утвърди като водещ експерт в областта на обществените поръчки. Г-жа Кацарова запозна присъстващите с актуалните въпроси на обществените поръчки, процедурите за възлагане, новия ред за провеждането им, обжалването и контрола.

Участие в обучението взеха директори и експерти от всички дирекции от администрацията на ДКСИ, които са ангажирани с процесите на планиране, провеждане и организация на обществени поръчки.