Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе първоначално обучение на ...

ДКСИ проведе първоначално обучение на завеждащи контролни пунктове в териториалните поделения на Националния осигурителен институт

От 25 до 28 септември 2018 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в град Банкя се проведе курс за първоначално обучение на 27 завеждащи контролни пунктове в териториалните поделения на Националния осигурителен институт.

Курсът се проведе по програма, включваща основните теми по защита на класифицираната информация. Вниманието на обучаемите беше съсредоточено главно върху документалната сигурност като основна област на тяхната дейност. С цел осигуряване на еднаква защита на класифицираната информация бяха проведени практически занятия, свързани с функционирането на регистратурите.

На всички участници в обучението са издадени удостоверения за преминато първоначално обучение по защита на класифицираната информация.