Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе първоначално обучение на ...

ДКСИ проведе първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация

От 24 до 27 ноември 2014 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в град Банкя се проведе курс за първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация. В него взеха участие 21 завеждащи и заместник-завеждащи регистратури в организационни единици на органи на изпълнителната власт, органи на съдебната власт, общини и търговски дружества.

Курсът се проведе по програма, включваща основните теми на първоначалното обучение по защита на класифицираната информация. Вниманието на обучаемите беше съсредоточено главно  върху  документалната сигурност като основна област на тяхната дейност. С цел осигуряване на еднаква защита на класифицираната информация, бяха проведени практически занятия, свързани с функционирането на регистратурите. Обучаемите получиха изчерпателни отговори на зададените въпроси.

Две трети от участниците в курса показаха отлични резултати на изходящия тест за проверка на знанията, а останалите – добри и задоволителни резултати. Курсът беше закрит от председателя на ДКСИ г-н Борис Димитров, който след събеседване с участниците им връчи удостоверения за успешно преминато първоначално обучение по защита на класифицираната информация.