Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се проведе текущо обучение по защита на класифицираната информация на завеждащи регистратури

От 28 до 30 октомври 2013 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе текущо обучение на 27 завеждащи регистратури за национална класифицирана информация от Столична община, съдебната система, органи на изпълнителната власт и нейната местна администрация.

Обучението беше открито от заместник-председателя на ДКСИ г-н Васил Ризов и се проведе по програма, включваща практически занятия по персонална, документална сигурност и служебна тайна, както и разискване на конкретни казуси, свързани с дейността в организационните единици на обучаемите.

В проведената анкета обучаемите споделиха удовлетвореността си от лекторския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението.

Всички участници получиха удостоверения за завършено текущо обучение, които им връчи зам.- председателят на ДКСИ г-н Васил Ризов.