Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе тематично обучение по ЗКИ на ръководители на организационни единици

От 26 до 28 март  2014г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе тематично обучение на 9 (девет) ръководители на организационни единици. Обучението беше открито от началника на отдел „Обучение и проучване“ господин Огнян Аврамов.

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ се спряха на основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗЗКИ). С участниците се проведоха практически занятия по персонална и документална сигурност на класифицираната информация.

В проведената анкета обучаемите споделиха ползата от това обучение, възможността да споделят опита си като ръководители на организационни единици и да получат отговори на конкретни въпроси във връзка с тяхната дейност. На всички обучаеми бяха връчени удостоверения за преминато обучение.