Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе първоначално обучение на ...

ДКСИ проведе първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация

От 26 до 29 януари 2015 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в град Банкя се проведе курс за първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация. В него взеха участие 21 завеждащи и заместник-завеждащи регистратури предимно от организационни единици на МВР.

Открит от началника на отдел „Обучение и проучване” г-н Огнян Аврамов, курсът се проведе по програма, включваща основните теми по защита на класифицираната информация. Вниманието на обучаемите беше съсредоточено главно върху документалната сигурност като основна област на тяхната дейност. С цел осигуряване на еднаква защита на класифицираната информация бяха проведени практически занятия, свързани с функционирането на регистратурите.

Курсът беше закрит от председателя на ДКСИ г-н Борис Димитров, който след събеседване с участниците им връчи удостоверения за успешно преминато първоначално обучение по защита на класифицираната информация.