Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе тематично обучение по индустриална сигурност

На 29 ноември 2013г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе тематично обучение по индустриална сигурност на служители с достъп до класифицирана информация. Обучението беше открито от началника на отдел „Обучение и проучване“ в дирекция „Вътрешна сигурност“ на ДКСИ  Огнян Аврамов.

Съгласно програмата на обучението експертите от ДКСИ запознаха обучаемите с основните принципи на индустриалната сигурност, подготовката за сключване на договор, процедурите по избор на изпълнител и възлагане на договор, свързан с достъп до класифицирана информация, както реда и условията за издаване на удостоверение за сигурност. С обучаемите се проведе дискусия по въпроси и конкретни казуси, свързани с работата им в областта на индустриалната сигурност.
 
В проведената анкета обучаемите споделиха, че обучението е напълно или до голяма степен полезно за тяхната работа и изразяват желание да се организират подобни курсове с представители на възложители и изпълнители.