Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе първоначално обучение на ...

ДКСИ проведе първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация в Агенция по заетостта

От 10 до 13 март 2014 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе първоначално обучение на 19 завеждащи регистратури в Агенция по заетостта.

Вниманието на обучаемите беше концентрирано основно върху въпросите на документалната сигурност, като бяха проведени и практически занятия.
 
Всички участници преминаха успешно изходящия тест за проверка на знанията и получиха удостоверения за първоначално обучение по ЗКИ, които им връчи председателят на ДКСИ господин Борис Димитров.

В заключителната дискусия обучаемите споделиха удовлетвореността си от лекторския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението.