Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе тематично обучение по ЗКИ на ръководители на организационни единици

От 03 до 05 юни 2013г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе тематично обучение на 7 (седем) ръководители на организационни единици. Обучението беше открито от заместник-председателя на ДКСИ господин Васил Ризов.

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ се спряха на основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗЗКИ). С участниците се проведоха практически занятия по персонална и документална сигурност на класифицираната информация.

В проведената анкета, както и в заключителната дискусия с председателя на ДКСИ Борис Димитров, обучаемите споделиха удовлетвореността си от преподавателския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението.