Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе обучение на завеждащи ...

ДКСИ проведе обучение на завеждащи регистратура за национална класифицирана информация в Учебния център в гр. Банкя

В своя Учебен център в гр. Банкя от 28 до 30 май 2012 г. Държавната комисия по сигурността на информацията проведе курс за обучение на 21 завеждащи регистратури за национална класифицирана информация .
 
Обучението се проведе по програма, включваща основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане.  Лекторите от ДКСИ акцентираха на рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, понятие за организационна единица и разкриване на регистратури, система от органи в областта на защитата на класифицираната информация, контрола върху дейността по защита на класифицираната информация и административно-наказателната отговорност по ЗЗКИ. Вниманието на обучаемите беше концентрирано основно върху въпросите на документалната сигурност, като бяха  проведени практически занятия.
 
В проведената анкета участниците изразиха мнение, че обучението е напълно или до голяма степен полезно за тяхната работа. Според голяма част от обучаемите, целите на програмата са изцяло постигнати. Тези от служителите, които са работили по-дълго време в областта на защитата на класифицираната информация, дадоха особено висока оценка на практическото приложение на знанията по ЗЗКИ.

От страна на обучителите беше изразена готовност за оказване на помощ и съдействие при отправени запитвания по въпроси, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област.