Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се проведе текущо обучение по защита на класифицираната информация на завеждащи регистратури

От 1 до 3 април 2019 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе курс за текущо обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация. В него взеха участие 16 завеждащи и заместник-завеждащи регистратури в организационни единици на органи на изпълнителната власт, органи на съдебната власт и търговски дружества.

Обучението се проведе по програма, включваща практически занятия по индустриална и документална сигурност и контрола върху дейността по защита на класифицираната информация. По време на възникналите дискусии участниците имаха възможност да споделят опит, да изкажат своето мнение по актуални въпроси и да разискват конкретни казуси, свързани с дейността по защита на класифицираната информация в организационните им единици.

На всички обучаеми бяха издадени удостоверения за преминато текущо обучение по защита на класифицираната информация.