Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено първоначално обучение за работа с ...

Проведено първоначално обучение за работа с класифицирана информация на новоназначени служители в администрацията на ДКСИ

На 02 и 03 юли 2012 г. в сградата на ДКСИ се проведе първоначално обучение за работа с класифицирана информация на 9 (девет) новоназначени служители в администрацията на Комисията.
 
Съгласно утвърдената програма, разяснявайки основните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за прилагане на ЗЗКИ, лекторите от ДКСИ насочиха вниманието на обучаемите към рисковете за интересите на Република България, органите в областта на защитата на класифицираната информация, маркирането и нивата на класификация за сигурност, отделните видове защита на класифицираната информация и административнонаказателната отговорност по ЗЗКИ.

Обучението завърши с тест за проверка на знанията. На всички обучаеми бяха връчени удостоверения за завършено първоначално обучение по защита на класифицираната информация.