Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе текущо обучение на служители по ...

ДКСИ проведе текущо обучение на служители по сигурността на информацията

От 4 до 6 април 2016 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе курс за текущо обучение на 25 служители по сигурността на информацията от организационни единици на изпълнителната власт, съдебната власт и търговски дружества.

Началникът на отдел „Обучение и проучване” на ДКСИ г-н Огнян Аврамов откри курса и беседва с участниците. Съгласно програмата на обучението лекторите и водещите практически занятия се спряха на основни теми, свързани с дейността на служителя по сигурността на информацията по видовете защита на класифицираната информация. Тъй като обучаемите са преминали първоначално обучение, занятията по програмата се проведоха изцяло с практическа насоченост. Шестнадесет от участниците бяха служители по сигурността на информацията от Сухопътни войски. На тях им беше обърнато специално внимание, като се обсъдиха конкретни въпроси и казуси, свързани със спецификата на тяхната работа.