Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията

От 30 септември до 04 октомври 2013г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на 20 служители по сигурността на информацията (ССИ). Обучението беше открито от заместник-председателя на ДКСИ г-н Васил Ризов.

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ се спряха на основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗЗКИ). С участниците се проведоха практически занятия по документална сигурност на класифицираната информация.

В проведената анкета, обучаемите споделиха удовлетвореността си от преподавателския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението.

Всички участници успешно издържаха теста за проверка на знанията и получиха удостоверения за завършено задължително първоначално  обучение, които им връчи председателят на ДКСИ г-н Борис Димитров.