Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе текущо обучение на служители по сигурността на информацията

От 02 до 04 декември 2013г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе текущо обучение на служители по сигурността на информацията.

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ се спряха на основни теми от Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане, но с изцяло практическа насоченост. С участниците бяха обсъдени конкретни казуси, възникнали в процеса на работа в организационните им единици.

Обучението беше закрито от зам.-председателя на ДКСИ господин Васил Ризов и господин Иван Иванов – член на Комисията, които проведоха обстойна дискусия с обучаемите.