Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе обучение на завеждащи ...

ДКСИ проведе обучение на завеждащи регистратура за национална класифицирана информация в Учебния център в гр. Банкя

В своя Учебен център в гр. Банкя от 06 до 08 февруари 2012 г. Държавната комисия по сигурността на информацията проведе курс за обучение на 18 завеждащи регистратури за национална класифицирана информация.
 
Обучението се проведе по програма, включваща основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане.  Лекторите от ДКСИ акцентираха на рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, понятие за организационна единица и разкриване на регистратури, система от органи в областта на защитата на класифицираната информация, контрола върху дейността по защита на класифицираната информация и административно-наказателната отговорност по ЗЗКИ. Вниманието на обучаемите беше концентрирано основно върху въпросите на документалната сигурност, като бяха  проведени практически занятия.
 
В проведената анкета  участниците изразиха мнение, че обучението е било напълно полезно за тяхната работа.
 
Обучителите изразиха готовност за оказване на помощ и съдействие при отправени запитвания по въпроси, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област.