Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено обучение на завеждащи регистратури ...

Проведено обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация в Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя

В своя Учебен център в гр. Банкя от 05 до 07 март 2012 г. Държавната комисия по сигурността на информацията проведе курс за обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информацията.
 
Обучението се проведе по програма, включваща основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане.  Лекторите от ДКСИ акцентираха на рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, понятие за организационна единица и разкриване на регистратури, система от органи в областта на защитата на класифицираната информация, контрола върху дейността по защита на класифицираната информация и административно-наказателната отговорност по ЗЗКИ. Вниманието на обучаемите беше концентрирано основно върху въпросите на документалната сигурност, като бяха  проведени и практически занятия.

Изходящият тест за проверка на знанията 60% обучаемите са преминали с оценка „отличен” и  40 % –  с „добър”.

В проведената анкета  участниците изразиха мнение, че обучението е било полезно за тяхната работа.
 
От страна на ДКСИ обучителите изразиха готовност за оказване на помощ и съдействие при отправени запитвания, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област.