Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се проведе обучение по ЗКИ на ръководители на организационни единици

От 05 до 07 ноември 2014 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в град Банкя се проведе тематично обучение на ръководители на организационни единици. В обучението, което беше открито от заместник-председателя на ДКСИ господин Васил Ризов, взеха участие осем ръководители на организационни единици от органи на изпълнителната власт, органи на съдебната власт, общини и търговски дружества.

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ се спряха на основни теми в областта на защитата на класифицираната информация. С участниците в курса бяха разисквани въпроси от практиката на дейността им като ръководители на организационни единици.

В проведената анкета обучаемите споделиха ползата от това обучение, възможността да споделят своя опит като ръководители на организационни единици и да получат отговори на конкретни въпроси. Курсът беше закрит от председателя на ДКСИ господин Борис Димитров, който след събеседване с участниците им връчи удостоверения за преминато обучение.