Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се проведе текущо обучение по защита на класифицираната информация на завеждащи регистратури

От 08 до 10 февруари 2016 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе курс за текущо обучение на 20 завеждащи регистратури за национална класифицирана информация. Преобладаващата част от участниците (19 служители) бяха представители на органи от съдебната система.

Обучението се проведе по програма, включваща практически занятия по персонална и документална сигурност и класифицирана информация служебна тайна. Предвид големия брой участници в обучението от органи на съдебната система в програмата беше включена и темата за класифицирането на съдебни дела. Разисквани бяха конкретни казуси, свързани с дейността по защита на класифицираната информация в организационните единици на обучаемите. По време на възникналите дискусии участниците имаха възможност да споделят опит и да изкажат своето мнение по актуални въпроси, свързани с обмена на класифицирана информация в съдебната система.

На всички обучаеми бяха издадени удостоверения за преминато текущо обучение по защита на класифицираната информация.