Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе първото текущо обучение на служители по сигурността на информацията

От 08 до 10 май 2013г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе първото текущо обучение по ЗКИ на 13 служители по сигурността на информацията (ССИ). Обучението беше открито от заместник-председателя на ДКСИ господин Васил Ризов.

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ се спряха на основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗЗКИ), но с изцяло практическа насоченост. С участниците се проведоха дискусии по конкретни казуси, възникнали в процеса на работа в организационните им единици. По инициатива на обучаемите се проведе и допълнителна дискусия с експерти от Комисията по защита на класифицираната информация в АИС/М.

В проведената анкета, обучаемите споделиха удовлетвореността си от преподавателския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението.

Всички участници получиха удостоверения за завършено текущо обучение, които им връчи заместник-председателят на ДКСИ господин Васил Ризов.