Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация от системата на Гранична полиция - МВР

От 08 до 11 април 2013г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе първоначално обучение на 15 завеждащи регистратури за национална класифицирана информация от системата на Гранична полиция - МВР.

Обучението се проведе по програма, включваща основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане. Вниманието на обучаемите беше концентрирано основно върху въпросите на документалната сигурност, като бяха  проведени практически занятия и дискусии относно спецификата на работа в организационната единица.

За първи път всички участници в курса издържаха изпитния тест с оценка отличен и получиха удостоверения за завършено първоначално обучение, които им връчи председателя на ДКСИ г-н Борис Димитров.

В проведената в края на обучението дискусия с председателя на ДКСИ и служителя по сигурността на информацията на ГД „Гранична полиция” г-н Бисер Костадинов, обучаемите споделиха, че са изключително доволни от преподавателския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението.