Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе първоначално обучение на ...

ДКСИ проведе първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация от Агенцията за социално подпомагане

От 08 до 11 април 2014 г. в Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе първоначално обучение на 27 завеждащи регистратури от Агенция за социално подпомагане.

Вниманието на обучаемите беше концентрирано основно върху въпросите на документалната сигурност, като бяха проведени и практически занятия.

Всички участници преминаха успешно изходящия тест за проверка на знанията и получиха удостоверения за първоначално обучение по ЗКИ, които им връчи председателят на ДКСИ господин Борис Димитров.

В заключителната дискусия обучаемите споделиха удовлетвореността си от лекторския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението.