Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе обучение на тема: „Защита на автоматизирани информационни системи и мрежи”

На 08 и 09 ноември 2012 в Учебния център на ДКСИ в град  Банкя, ДКСИ проведе обучение на тема „Защита на автоматизираните информационни системи или мрежи“.

В обучението взеха  участие служители, изпълняващи функции по сигурността в органите на съдебната система, държавни ведомства, органи на местната власт, държавни и частни фирми.

Темите, представени по време на обучението засягат изясняването на основните етапи на процеса по акредитиране на АИС/М и основните изисквания при планиране на мерките за сигурност на АИС/М.

По време на обучението се дискутираха конкретни въпроси, поставени от участниците в обучението и бяха проведени практически упражнения.