Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се проведе текущо обучение на служителите по сигурността на информацията от организационните единици на МВР

На 07 и 08 ноември 2013г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в град Банкя се проведе текущо обучение на служителите по сигурността на информацията от организационните единици на Министерството на вътрешните работи (МВР). Обучението беше открито от заместник-председателя на ДКСИ г-н Васил Ризов.

Съгласно програмата на обучението водещите занятията експерти от ДКСИ се спряха на основни практически въпроси, свързани с прилагането на Закона за защита на класифицираната информация  и Правилника за неговото прилагане. С участниците в обучението се проведоха дискусии по конкретни въпроси и бяха разгледани казуси, възникващи в процеса на работа в организационните им единици.

В проведената анкета и в отделни разговори обучаемите посочиха ползата от този курс и споделиха  своите впечатления от добрата му организация. Дадена беше висока оценка на преподавателския състав и материално-техническата база на обучението. Изказа се мнение, че би било полезно при текущи обучения на този състав в бъдеще да се дават практически указания по защита на класифицираната информация в организационните единици на МВР.

Всички участници получиха удостоверения за завършено текущо обучение, които им връчи председателят на ДКСИ г-н Борис Димитров.