Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено обучение на завеждащи регистратури ...

Проведено обучение на завеждащи регистратури за класифицирана информация на Европейския съюз на тема: „Защита на класифицираната информация на Европейския съюз”

На 07 и 08 май 2012 г. в Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя Държавната комисия по сигурността на информацията проведе курс за обучение на завеждащи регистратури за класифицирана информацията на Европейския съюз (КИ/ЕС).
 
Обучението се проведе по програма, включваща разглеждането на основни въпроси от Решението на ЕС от 31.03.2011 г. Лекторите от ДКСИ акцентираха върху персоналната и физическа сигурност на КИ/ЕС. Обърнато беше внимание на управлението на класифицираната информация на ЕС, на защитата на КИ/ЕС, с която се работи в комуникационните и информационни системи и на обмена с трети държави и международни организации. Експертите от ДКСИ отговориха изчерпателно и с конкретни примери на въпросите, зададени от аудиторията.

В проведената анкета  участниците изразиха мнение, че обучението е било полезно за тяхната работа.