Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе първоначално обучение на ...

ДКСИ проведе първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация

От 09 до 12 юни 2014 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе първоначално обучение на 24 завеждащи регистратури за национална класифицирана информация.

Обучението бе открито от началника на отдел „Обучение и проучване” господин Огнян Аврамов и се проведе по програма, включваща основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане. Вниманието на обучаемите беше концентрирано основно върху въпросите на документалната сигурност, като бяха проведени и практически занятия.

Всички участници преминаха успешно изходящия тест за проверка на знанията и им бяха издадени удостоверения за първоначално обучение по ЗКИ.