Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе първоначално обучение на ...

ДКСИ проведе първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация

От 9 до 12 ноември 2015 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в град Банкя се проведе курс за първоначално обучение на 22 завеждащи и заместник-завеждащи регистратури за национална класифицирана информация в Държавна агенция „Технически операции”.

Курсът се проведе по програма, включваща основните теми по защита на класифицираната информация. Вниманието на обучаемите беше съсредоточено главно върху документалната сигурност като основна област на тяхната дейност. С цел осигуряване на еднаква защита на класифицираната информация бяха проведени практически занятия, свързани с функционирането на регистратурите.

Обучаемите получиха удостоверения за първоначално обучение по защита на класифицираната информация, които им връчи председателят на ДКСИ господин Борис Димитров.