Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе първоначално обучение на ...

ДКСИ проведе първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация

От 09 до 12 декември 2013г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе първоначално обучение на 21 завеждащи регистратури за национална класифицирана информация от общински администрации, съдебната система, фирми, органи на изпълнителната власт и нейната местна администрация.

Обучението беше открито от заместник-председателя на ДКСИ г-н Васил Ризов и се проведе по програма, включваща основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане. Вниманието на обучаемите беше концентрирано основно върху въпросите на документалната сигурност, като бяха  проведени и практически занятия.

Всички участници преминаха успешно изходящия тест за проверка на знанията и получиха удостоверения за първоначално обучение по ЗКИ, които им връчи председателят на Комисията г-н Борис Димитров.

В проведената анкета обучаемите споделиха удовлетвореността си от лекторския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението.